Impactmakers: Jasaeered

Jasaeered uit Amsterdam zorgt ervoor dat afval gerecycled kan worden ♻️. Help je ook mee? 

IMPACT: Afval scheiden zorgt ervoor dat afvalstoffen kunnen worden hergebruikt en nieuwe grondstoffen dus niet nodig zijn. Veel minder milieu-impact dus!

Allemaal Nederlandse Impactmakers! Iedereen kan een verschil maken.