Een duurzaam Nederland met een bewuste samenwerkende jonge generatie.

Enny en Ilse – Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

19 oktober, 2015 interview

Initiatief
Over Enny en Ilse

Bij senioren denk je al snel aan geraniums, breien of bingo, maar Enny van Arkel en Ilse Nieuwland denken daar anders over. Zij zien mensen die zich willen ontwikkelen en nog midden in het leven staan. Met Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan willen ze ouderen helpen bij hun ontwikkeling en daarnaast laten ze tegelijkertijd aan jonge mensen zien hoe boeiend deze doelgroep is. “Niet alleen de ouderen leren van de studenten, maar ook de jongeren leren wat van de ouderen” vinden zij.

logo OGJG 150x150

Het doel van Enny en Ilse: Twee compleet andere generaties met elkaar in contact brengen. Met Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, die ze iets meer dan een jaar geleden oprichtten, doen ze dit op een heel speciale manier. Studenten of net afgestudeerden geven colleges in verzorgingstehuizen of buurtcentra aan ouderen. Niet alleen de ouderen voelen zich weer serieus genomen, maar de jongeren krijgen het gevoel dat ze iets kunnen terug doen. Ilse: ”Tijdens onze studie hebben wij het beide als een gemis ervaren dat we niet meer met onze poten in de modder hebben gestaan en ervaring hebben opgedaan. Dus geven wij studenten nu de kans om ervaring op te doen in de ouderenzorg.”

Maar hoe kom je nou op zo’n idee? Bij toeval kreeg Enny tijdens haar studie een bijbaan in verzorgingshuis Vondelstede. “Ik had nooit verwacht dat ik iets zou hebben met deze doelgroep specifiek, maar ik werd gegrepen door de kwetsbaarheid en de mooie verhalen.” Tijdens deze bijbaan kwam ze erachter dat maar weinig van de activiteiten ook aansluit bij de ouderen. Ze begon met het organiseren van lezingen. Dit sloeg erg goed aan. Ilse kwam als vrijwilliger en later als afdelingsassistent in hetzelfde verzorgingshuis werken.

Het viel op dat er weinig hoogopgeleide jongeren werkzaam zijn in de ouderenzorg. “Deze twee groepen komen elkaar doorgaans niet tegen”, vertelt Enny. “We kregen vaak de vraag ‘Wat doen jullie in de ouderenzorg? Dat is vast tijdelijk.’ Jongeren kunnen zich niet voorstellen dat je dit vanuit een passie kan doen.” “We willen de drempel verlagen”, vertelt Ilse. “We willen jongeren laten zien hoe tof het eigenlijk is.” Daarnaast zagen ze dat er weinig uitdagende activiteiten waren voor ouderen. “De stereotypering is dat alle ouderen houden van bingo en handwerken.”

Niet alleen in de tehuizen worden de colleges gegeven, maar ook in buurtcentra of in de toekomst in bibliotheken. Een steeds grotere groep ouderen blijft langer thuis wonen en heeft daardoor weinig contact met andere mensen, daarom proberen Enny en Ilse deze groep naar de buurtcentra te halen.

De tehuizen of buurtcentra kunnen kiezen uit 5 hoofdonderwerpen: filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, psychologie of taalontwikkeling. Bij het onderwerp wordt een studentdocent gezocht die gespecialiseerd is in dat onderwerp en hij of zij mag vervolgens zelf invulling geven aan de colleges. “We noemen het colleges, maar het zijn eerder een soort werkgroepen”, vertelt Ilse. “ Het zijn kleine groepen van maximaal 15 deelnemers en de colleges zijn erg interactief, er worden veel vragen gesteld om de ouderen er zoveel mogelijk bij te betrekken.”

“We willen jongeren laten zien hoe tof het eigenlijk is.”

In principe kunnen alle ouderen de colleges volgen. De enige eis die ze stellen is dat ze het in het hier en nu kunnen volgen. Er is nogal een verschil is tussen de geestelijke en lichamelijk gesteldheid van de senioren. “De studenten komen vier keer een uur voor dezelfde groep te staan, maar als je een groep met demente ouderen voor je hebt, is het niet handig om opdrachten voor de volgende bijeenkomst te geven of vragen te stellen over wat er de vorige keer behandeld is”, vertelt Enny. “Dit kan tot vervelende situaties leiden, daarom krijgen de studenten vooraf een training hoe ze het beste met de verschillende groepen om kunnen gaan.”

Ilse en Enny zijn nog lang niet klaar met Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. “We zijn benaderd door de Turkse Ouderenraad om ook colleges te organiseren voor Turkse ouderen in het Turks.” vertelt Ilse “Deze senioren blijven vaak lang thuis wonen en als ze naar een tehuis gaan sluiten de activiteiten niet aan omdat ze de taal niet altijd machtig zijn. Enny vult aan: ”Ja, er zijn veel studenten met een Turkse culturele achtergrond die midden in de maatschappij staan en door middel van de colleges de ouderen hierbij kunnen betrekken.”

Ilse: “Het is een heel bijzondere doelgroep, waar helaas weinig jongeren bij betrokken zijn. Dat is een van de basisbeginselen waarom we deze stichting hebben opgezet.” De groep ouderen groeit en de behoeften van de ouderen van nu is ook anders dan vroeger. Er is dus nog veel te doen voor de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan en het zal nog wel even duren voor Enny en Ilse zelf achter de geraniums zitten.

Wist je dat niet alleen studenten colleges kunnen geven voor Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan? Tot 3 jaar na het behalen van je diploma ben je van harte welkom om je aan te melden via of neem een kijkje op de website www.oudgeleerdjonggedaan.nl!

door: Iris Drenth