Een duurzaam Nederland met een bewuste samenwerkende jonge generatie.

Geef de Natuur een directe stem!

3 april, 2020 interview

Voor sommigen klinkt het vast gek; de Natuur, of Natuurgebieden zoals de Amazone, aan te wijzen als een rechtspersoon. Toch pleit de Rights of Nature beweging hiervoor. Maar hoe werkt dat dan? En kan Rights of Nature inderdaad helpen bij het beschermen van onze waardevolle Natuur? Gelukkig kan Jessica den Outer hier alles over vertellen aangezien ze als expert bij de Harmony with Nature programma van de Verenigde Naties werkt. Daarnaast is ze Youth Ambassador van de Global Alliance. In beide functies ondersteunt ze de Rights of Nature beweging met een ontzettende drive en dat op de leeftijd van 23! Dus als iemand iets over Rights of Nature kan vertellen dan is zij het wel.

 class=

Een beetje brutaal zijn kan geen kwaad

Beginnend aan het interview komen verschillende vragen bij mij op: “Hoe ben je bij de VN terechtgekomen, wat is Rights of Nature, en hoe zit dat met die Global Alliance?” Echter voordat ik in het diepe duik, vraag ik eerst naar haar motivatie. Met een kleine glimlach begint ze te spreken over haar herinneringen aan haar opa : “Sowieso was ik van kinds af aan al veel met de Natuur bezig. Mijn opa liet alle insecten zien in de tuin en elke zondag was ik in het bos. Dus daar is mijn liefde voor de Natuur ontstaan”. Ondanks haar liefde voor de Natuur ging ze Internationaal en Europees recht studeren in Den Haag. Meteen vraag ik door naar de relatie tussen rechten en Natuur. Vol passie vraagt ze: “Zal ik dan vertellen hoe ik in Rights of Nature ben gerold?” Ik stem enthousiast toe en Jessica legt verder uit: “In mijn laatste jaren van mijn bacheloropleiding heb ik het vak milieurechten gevolgd en toen dacht ik ‘dit is gewoon voor mij hoe alles samenvalt’. Ik wist meteen dat ik me daar in zou gaan specialiseren en ging een Master Milieurecht doen aan de Universiteit van Nottingham.

Tijdens deze master leerde ik veel over de huidige milieurechten, maar voor mijn scriptie wilde ik juist iets heel anders doen! Na een zoektocht op Google kwam ik op Rights of Nature terecht, een nieuwe beweging die de rechten van de Natuur erkent! Ik vond dat in het begin zo vreemd, want hoe kan je de Natuur als rechtspersoon behandelen? Daarom moest ik er meer van af weten”. Haar nieuwe focus dreef Jessica tot het volgende: “Ik heb toen, eigenlijk gewoon brutaal, een mailtje gestuurd naar het Harmony with Nature Programma van de Verenigde Naties voor meer informatie over deze beweging. Dit is een programma dat manieren promoot en onderzoekt om samenlevingen meer in harmonie met de Natuur te laten voortbestaan, bijvoorbeeld via de Rights of Nature.” Haar assertieve mailtje was een succes, want hierdoor kreeg ze niet alleen meer informatie over Rights of Nature, maar mocht ze uiteindelijk ook onderzoek doen voor de Verenigde Naties! Zo onderzocht ze trends van hoe de Rights of Nature beweging in andere landen zoals Colombia, Nieuw-Zeeland en Nederland verspreidt en toegepast worden. Uiteindelijk wordt ze door het programma erkend als expert van Rights of Nature en wordt ze gevraagd om artikelen te schrijven en lezingen te geven hierover. Daarnaast werkt ze nu als Youth Ambassador van de Global Alliance om jongeren bewuster en actiever te maken voor Rights of Nature beweging.

We praten niet tegen de Waddenzee, maar met de Waddenzee”

Toch blijft de vraag wat houdt Rights of Nature precies in? Na een adempauze begint Jessica te spreken: “Voor mij heeft Rights of Nature twee aspecten. Het eerste is het juridische aspect waarin rechten worden verleend aan Natuurgebieden zoals bergen, rivieren en bossen. Het filosofische en tweede aspect dat voornamelijk afstamt van inheemse volkeren is dat de Natuur een Natuurlijk recht moet hebben op voortbestaan en dat mensen de Natuur moeten respecteren. Helaas wordt de Natuur vaak gezien als eigendom van mensen die er van alles mee doen en vaak de Natuur gebruiken om winst te maken. Bijvoorbeeld door bedrijven die een stuk regenwoud willen kappen voor de landbouw. Wat Rights of Nature probeert te bereiken is dat het Natuurgebied zelf rechten en daarmee een directe stem krijgt. Hiervoor kunnen wij bijvoorbeeld mensen aanwijzen die het Natuurgebied representeren als een soort voogd die altijd meegenomen moet worden tijdens de onderhandelingen wanneer organisaties het gebied willen gebruiken. Hierdoor kunnen de rechten van het Natuurgebied altijd worden gewaarborgd en kan het uitputten van de Natuur voorkomen worden. Zo is in Ecuador de Rights of Nature in de Grondwet verwerkt. Alle burgers mogen Natuurgebieden representeren en kunnen gemakkelijker rechtszaken tegen de vervuilers aanspannen”.

 class=
Klimaatspijbelaars van Callum Shaw op Unsplash

Geïnteresseerd vraag ik of Rights of Nature nodig is in Nederland? “Bijvoorbeeld voor de klimaatspijbelaars kan Rights of Nature worden ingezet als een praktische tool om iets concreets aan te dragen voor de politici om het Natuurbehoud te ondersteunen in Nederland en klimaatverandering tegen te gaan. Dus in plaats van oproepen dat politici actie moeten ondernemen, kunnen ze concreet zeggen ‘maak de Waddenzee een rechtspersoon’. Hierdoor praat men niet meer over de Waddenzee, maar met de Waddenzee. Dit maakt het makkelijker om de Waddenzee te beschermen aangezien er dan altijd iemand aanwezig zal zijn die op gelijke voet praat met de organisaties die de Waddenzee willen gebruiken. Daarbij kan die persoon altijd nagaan of de rechten van de Waddenzee gewaarborgd worden.”

 class=

Waddenzee van Mitch Lensink op Unsplash

Durf op een andere manier te denken over de Natuur

Tot slot vraag ik aan Jessica wat ze de jeugd wil meegeven en zonder twijfel zegt ze: “durf op een andere manier naar de Natuur te kijken.” Zo legt ze uit dat Rights of Nature haar geleerd heeft “te beseffen dat we onderdeel zijn van de Natuur en dat al het leven verbonden is”. Dat geeft haar de drive om door te strijden voor de Natuur. Ook probeert ze naamsbekendheid te creëren voor de Rights of Nature. En is ze nu bezig met hoe de klimaatspijbelaars ingezet kunnen worden om klimaatverandering aan te pakken en geeft zij lezingen over Rights of Nature. Wat we ook kunnen leren van Jessica is dat je ergens volledig achter moet staan om impact te maken en dat je door middel van durven en gewoon doen een heleboel kan bereiken!

Wil je meer weten over Rights of Nature? Klik dan op de volgende link voor meer informatie:

Of wil je meer informatie of je aansluiten bij de Global Alliance? Klik dan op deze link of stuur een bericht aan Jessica zelf:

Door: Javier Koole