Een duurzaam Nederland met een bewuste samenwerkende jonge generatie.

Kiza – Kizason Connect

1 juni, 2015 interview

Initiatief

Over Ebru

Kiza Magendane (22 jaar) wil verbinding creëren tussen groepen met verschillende culturele achtergronden in Nederland. “Ik wil met nieuwe ideeën de samenleving prikkelen om na te denken over vraagstukken die ons allemaal aangaan. Zo kun je een ander perspectief bieden en inspireren tot verandering.” Hoe draagt deze aanstormende opiniemaker bij aan dat we nog lange tijd met elkaar voort kunnen?

indexWe ontmoeten Kiza in de bibliotheek en kijken even uit het raam naar de drukte op de gracht. “In mijn omgeving zie ik mensen die geïsoleerd zijn; die geen binding hebben met de samenleving. Mensen moeten met elkaar praten, elkaar leren kennen, anders ontstaan vooroordelen en een “wij-zij”-verhouding. Het leggen verbinding kan die vooroordelen wegnemen. Zo investeren we in een duurzame toekomst.” Met zijn organisatie Kizason Connect laat hij mensen met elkaar in aanraking komen waarbij dat anders misschien niet snel zou gebeuren, virtueel en fysiek.

“Het leggen van verbinding kan vooroordelen wegnemen. Zo investeren we in een duurzame toekomst.”

Zo organiseert Kiza diners waar hij verschillende mensen voor uitnodigt. “Ik organiseer bijvoorbeeld het ‘Afropolitan Diner’ waarbij ik een kleine groep mensen bij elkaar breng die dan samen eten en inhoudelijke discussies voeren. Ik nodig op zo’n avond ook een prominente speciale gast uit waarmee we dan een gesprek voeren.”

Kiza verspreidt zijn boodschap van verbinding via diverse media, onder meer als blogger voor de Volkskrant, Oneworld en Voorbeeld-allochtoon. Zo schreef hij voor de Afrikablog van de Volkskrant een artikel over de vijf meest invloedrijke Afrikaanse jongeren in Nederland. “Ik merkte dat Afrikaanse jongeren in Nederland op de achtergrond vallen terwijl er veel potentie bestaat binnen die groep.”

“Een van die jongens is een tasontwerper. Iemand die echt met z’n handen bezig is en op die manier een succesvolle tassenmaker is geworden.” Volgens Kiza kan zo’n succesverhaal als inspiratiebron dienen voor jongeren die “denken dat de MBO er niet toe doet, dat vakmanschap niet belangrijk is. Het tegendeel is namelijk waar, handvaardigheid of ambacht zijn juist heel belangrijk voor de toekomst.”

Kiza’s advies als het op het bereiken van je persoonlijke doelen aankomt? “Weet wat je wil en omgeef jezelf met mensen die je stimuleren, mensen die jou positieve prikkels geven bij het bereiken van je doel en sta open voor kansen.”

De initiatieven van Kiza zijn een goed voorbeeld van het streven naar sociale duurzaamheid. Wat doe jij om bij te dragen aan een sociaal duurzame leefomgeving?

door: Bogdan Koetsier