Een duurzaam Nederland met een bewuste samenwerkende jonge generatie.

Mary – Jongerenvertegenwoordiger UNESCO

14 december, 2015 interview

Initiatief
Over Princess

Mary Kachavos (24 jaar) vertegenwoordigt de stem van de jongeren in Nederland naar de Unesco. Wow, klinkt als een flinke taak! Wat zijn de verbindingen tussen onderwijs, cultuur en identiteit en hoe kunnen we dat gebruiken om ervoor te zorgen dat we met alle verschillende mensen en meningen in Nederland nog even met elkaar voort kunnen? Deze zelfbenoemde ‘wandelende interculturele dialoog’ heeft daar wel ideeën over. Nou Mary, brand los!

unesco logoIn de vroege donkere winteravond ontmoeten we Mary in een Italiaans restaurantje. We zitten in het rustigste hoekje en zien door het raam de donkere straat buiten. Mary pakt haar thee met beide handen vast en begint te vertellen: “Het mooie aan jongeren is dat wij heel veel potentie hebben om creatief na te denken. Natuurlijk neem je altijd je eigen levenservaringen mee, maar wij zitten niet vast aan baan of een bepaalde manier van leven.”

Mary vertelt dat ze altijd veel affiniteit heeft gehad met cultuur. “Wellicht komt dat doordat ik daar vroeger al veel over na heb moeten denken. In mijn rol als jongerenvertegenwoordiger hoop ik de verschillende geluiden die je bij onze generatie hoort, onze belangen en ideeën, over te kunnen brengen op beleidsmakers en politieke instanties.”


“Het gesprek kan over allerlei onderwerpen gaan, van de discussie om zwarte piet tot de culturele betekenis van een didgeridoo.”Uiteenlopende geluiden
Dat begint met het peilen bij jongeren zelf via gastlessen op scholen van alle opleidingsniveaus, van brugklassers tot studenten. “Je hoort natuurlijk nogal uiteenlopende geluiden.” Ze begint vaak met een gesprek over cultuur, hoe speelt cultuur een rol in identiteit? “Dat blijkt soms moeilijk te verwoorden, maar raakt vaak een bepaalde gut feeling. Het gesprek kan over allerlei onderwerpen gaan, van de discussie om zwarte piet tot de culturele betekenis van een didgeridoo.”

“Wat ik uiteindelijk graag zie is dat we inzien dat er vanuit verschillende culturele achtergronden verschillende opvattingen over dingen zijn. Met deze gesprekken vergroten we kennis over culturen. En dat raakt natuurlijk weer aan vragen als wie zijn we als land, als regio, en hoe gaan we om met meerdere identiteiten naast elkaar?”

Gesprek aangaan
Mary heeft twee jaar de tijd als jongerenvertegenwoordiger om haar ideeën om te zetten in impact. “Ik wil bereiken dat men meer aandacht heeft over hoe met interculturele verschillen om te gaan in het onderwijs. Nederland is divers en dat wordt alleen maar meer. Wat ik merk is dat docenten van een multiculturele klas zich soms awkward voelen om bepaalde gesprekken aan te gaan, ondanks dat ze dat met alle goodwill willen.

“Één van de acute kwesties met culturele botsingen is bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis. Ik vind juist dat we dit moeten zien als een mogelijkheid tot interculturele dialoog, dit is het moment om de discussie open te breken. Mensen voelen zich aangevallen in hun identiteit. Waarom vinden mensen dat zo eng? En is dat gerechtvaardigd? Hoe zit identiteit in elkaar? We moeten het gesprek over identiteit voeren op een manier dat het niet tot conflict leidt.”


“Mensen voelen zich aangevallen in hun identiteit. Waarom voelt dat zo eng? En is dat gerechtvaardigd?”Mary hoort bij de jongeren ook veel verschillende geluiden. Van het ‘Nederland is vol’, en ‘ze mogen komen, maar moeten niet verwachten in de watten te worden gelegd’, tot aan ‘wat verschrikkelijk dat mensen huis en haard hebben moeten achterlaten’. “In dit soort discussies is het belangrijk dat mensen begripvol zijn naar anderen. Ook al zijn er verschillende meningen, probeer te doorgronden waarom de ander iets op een bepaalde manier voelt.”

Duurzaamheid en onderwijs
“Bij duurzaamheid wordt meteen aan klimaat gedacht, maar voor een duurzame wereld moeten we werken aan sociale en economische gelijkheid, in Nederland en wereldwijd. Pas dan zijn duurzame relaties mogelijk.”

“Duurzaam onderwijs gaat over kwaliteitsonderwijs. Dat betekent natuurlijk het hebben van een schoolgebouw en een goede docent, maar ook dat iedereen toegang heeft tot het onderwijs en zich in het onderwijs herkent. Ons onderwijs is beter dan in veel landen, maar tegelijkertijd is er ook nog werk te verzetten, bijvoorbeeld rondom culturele minderheden en studie advies. Uiteindelijk moet iedere groep kunnen meepraten en zichzelf goed kunnen vertegenwoordigen. We moeten altijd proberen te blijven verbeteren.”

Ben je tussen de 12-25 jaar en geïnteresseerd om het gesprek in de klas met Mary over onderwijs en culturele verschillen aan te gaan? Neem contact met ons op!

door: Thiëmo Heilbron

jongerenvertegenwoordigers logo