Een duurzaam Nederland met een bewuste samenwerkende jonge generatie.

Mitchell – The New Urban Collective

5 november, 2014 interview

Initiatief

Over Mitchell

Improve everyday, dat is het motto van Mitchell Esajas (26 jaar). Hij is oprichter van de New Urban Collective (NUC), een Amsterdams platform met de missie jongeren van diverse achtergronden te empoweren. Inmiddels heeft NUC 300 leden, 1000 mensen die regelmatig op events afkomen en zijn diverse activiteiten georganiseerd in Amsterdam, Londen en staan andere Europese steden zoals Berlijn in de planning. Hoe is dit initiatief zo’n succes geworden?

NUCIn het nieuwe kantoor van the New Urban Collective (NUC) in Amsterdam Zuidoost ontmoeten we Mitchell Esajas, druk aan het werk achter zijn bureau. Hij tikt een laatste zin op de laptop, kijkt op en lacht – “Alles lekker?”. In drie jaar tijd is zijn idee om jongeren hun talent te helpen ontplooien uitgegroeid tot een organisatie met een druk jaarschema en een eigen kantoor.

Ik kan moeilijk tegen ongelijkheid en ongelijke kansen. Mensen moeten de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen.”“Dingen die sommige mensen zien als onmogelijk, moet je gewoon proberen” zegt Mitchell, weer met een lach. “Ik zag zoveel mensen in mijn omgeving met veel talent. Veel jonge mensen met potentie lukte het  niet dit altijd benutten. Een deel daarvan kwam uit hun omgeving, maar ook door niet de juiste mindset bij henzelf. Ik wilde graag een steentje bijdragen aan dat mensen het beste uit zichzelf willen en kunnen halen. Het motto van NUC is Improve everyday, dat gaat erom dat je constant zelfontwikkeling moet nastreven, elke dag weer.”

Mitchell vertelt enthousiast over de vele maatschappelijke projecten van New Urban Collective. “Het mentor project op basisscholen in Amsterdam Zuidoost gaat om het kweken van meer zelfvertrouwen, zodat de kinderen zien wat allemaal mogelijk kan zijn, ook voor henzelf. Verder trainen we de kinderen voor betere prestaties op school, toewerkend naar de CITO toets.

Een ander project is NUC Unchained, wat gaat over werken naar een samenleving van vrijheid en gelijke kansen voor iedereen. Huidskleur en culturele verschillen zorgen tot op de dag van vandaag namelijk nog steeds voor belemmeringen. Hoe verhouden wij onszelf tot kleur en culturele diversiteit en hoe gaan we aan de hand daarvan met elkaar om? Wat voor rol speelt de media hierin? We organiseren activiteiten, waarbij we vanuit een vernieuwend perspectief kijken naar de geschiedenis, het heden én de toekomst.”

Eerlijke kansen
“De rooie draad”, zegt Mitchell, “is denk ik het bereiken van gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen. Ik kan moeilijk tegen ongelijkheid en ongelijke kansen. Mensen moeten de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen.”

Hij hoopt dat NUC uiteindelijk een organisatie wordt die kan zorgen voor versterking van de sociaal economische positie van jongeren met diverse culturele achtergronden. “En ik ben niet de enige die dat belangrijk vind hoor, laatst was ik bijvoorbeeld bij ABN Amro voor een evenement over diversiteit en leiderschap. In toenemende mate zie ik ook andere bedrijven aandacht aan dergelijke thema’s besteden.”

Boodschap
Over wat hij anderen wil meegeven hoeft Mitchell niet lang na te denken: “Kinderen en jongeren in Nederland zou ik willen meegeven dat je je door niemand moet laten vertellen dat je iets niet kunt. Als jij een droom, doel of ambitie hebt, geloof in jezelf en ga er 100% voor. Zelfs als het even fout gaat, leer je ervan, en je kan doorgaan totdat je je droom hebt gerealiseerd.”

Do you improve everyday? Waar zou jij nog beter in willen worden?

door: Thiëmo Heilbron