Een duurzaam Nederland met een bewuste samenwerkende jonge generatie.

FWKNL @ COP21 Parijs

14 december, 2015 nieuws

Wij waren bij de Klimaattop in Parijs
Hoe wij probeerden de wereld te beschermen voor onze generatie en die na ons

Vele wereldleiders verzamelden zich afgelopen weekend bij de Klimaattop in Parijs om afspraken te maken over de wereldwijde CO2 uitstoot. Hoe gaan wij deze terugdringen zodat de opwarming van de aarde niet meer dan 2 graden Celsius stijgt? Fawaka Nederland was er bij op uitnodiging van Jongeren Milieu Actief om samen met hen en onder andere jongerenorganisatie DWARS, de stem van de jongeren de laten horen.

demo4 (Small)

demo2 (Small)

11 december 2015
Op het eerste event kwam een divers publiek bijeen om workshops te volgens over energie, te discussiëren, samen protestdoeken te maken en natuurlijk een lekker verantwoord hapje te eten en op coole funky beats te dansen.
Wij spraken daar onder andere Islamic Relief die zich wereldwijd inzet voor de verbetering van de levensomstandigheden van de minder bedeelden in de samenleving. Zij zijn ook actief in Bangladesh, waar de klimaatverandering voor veel overstromingen zorgt. “We proberen impact te creëren daar waar het nodig is. We doen aan nood hulp en ontwikkelingshulp. Wij werken altijd samen met locals, zodat men op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken.” Dat horen wij graag!

islamic relief (Small)

event1 3e (Small)

12 december 2015
Samen met duizenden mensen gingen we de straat op om onze stem te laten horen. De demonstratie verliep vreedzaam. Fawaka Nederland sprak toeschouwers van de demonstratie, ging het gesprek met hen aan over klimaatverandering, en gaf ze bloemen ter herinnering aan het gesprek. Fawaka Nederland rolmodel en voorzitter van JMA Lawrence Cheuk zegt over de demonstratie: “het is erg enerverend, omdat ondanks de aanslagen duizenden mensen, waaronder vele Nederlanders mee hebben gedaan. Het akkoord is niet anders dan verwacht: onvoldoende voor klimaatrechtvaardigheid. Het is dus aan ons de burgers om te zorgen dat het goed komt.”

De klimaatplannen die meer dan 150 landen hebben ingediend aan de vooravond van de klimaatconferentie in Parijs, zullen de opwarming van de aarde niet tot de 2 graden Celsius beperken. Gjalt Annega, woordvoerder van de Jonge Klimaatbeweging: “Alle landen hebben duidelijk gezegd dat we toe moeten naar het einde van het fossiele tijdperk. Het akkoord had concreter gekund, want er staat te weinig in over hoe we de vervuiling moeten beperken, bijvoorbeeld bij de luchtvaart en scheepvaart.” Kortom: tijd om niet op wereldleiders te wachten, maar ook zelf aan de gang te gaan om onze klimaatimpact te verlagen!